Inleiding

Door het resultaat van de gegevens, die ik al bezat en later vond, durf ik te beweren, dat alle naamdragers “de Fouw” afstammen van één man: Gillis Willemse de Fau. Maar ook de dragers van de naam `de Fauw` in België lijken uiteindelijk tot dezelfde familie te behoren. De naam Willem de Fau vond ik daar in dezelfde tijd in Vlaanderen zoals ook in het huidige Nederland (Zeeland)

Genealogisch onderzoek

Gedurende meer dan vijftig jaar doe ik onderzoek naar mijn voorouders. Grotendeels vond dit onderzoek plaats in archieven, maar ook de hulp van derden speelde hierbij een rol. Sinds ongeveer 25 jaar doen mijn vrouw en ik dat samen, waarbij we gebruik maken van een andere liefhebberij, de caravan, die we gebruiken om dichtbij het te bezoeken archief gedurende een week of langer op de camping te gaan staan, hetgeen ons een maximaal bezoek mogelijk maakt zonder veel reistijd. Uiteraard gaan we er ook mee op vakantie.

Daarnaast hebben ook de nu levende naamgenoten mijn interesse.
Een enquête in 1994 aan de hand van de vermelding in het Nederlandse telefoonboek gaf mij de mogelijkheid bijna alle naamdragers “de Fouw” in beeld te krijgen en ook uit de USA mocht ik gegevens ontvangen. Veel aanvullingen mocht ik door deze contacten opnemen.

Oorsprong

De herkomst van de naam mag zeker worden gezocht in Frankrijk. Minder zeker is echter waar. Tot voor enige tijd heb ik aangenomen, dat de oorsprong lag in Bretagne. Daar zou de naam dan oorspronkelijk moeten zijn geweest: de Faou, het voorvoegsel “de” zou duiden op bezit. Thans vind men nog plaatsen als le Faou, La Faouette en Chateauneuf de Faou en een riviertje le Faou in deze streek.
De Bretonse betekenis van de naam Faou zou zijn “beuk” of een “groep beuken”. In de Franse volkstaal heeft de naam de Fau ook deze betekenis. *

Echter ontdekte ik ten zuiden van Orleans langs de autoweg A75 een bord, waarop stond vermeld “Le Fau du Peyre. Gezien de eerste schrijfwijze van de naam was er natuurlijk een mogelijkheid, dat de naam altijd die vorm had gehad. Ook zou er in Zuid Frankrijk een kasteel zijn geweest, dat de naam Le Fau zou hebben. Naspeuringen ter plekke en in de bibliotheek van de universiteit in Parijs door een familielid gaven hierover geen bevestiging.

Wel is opvallend, dat als beroep veelvuldig wordt genoemd “molenaar”. In Zeeland, St. Maartensdijk (Tholen) is de watermolen gedurende 100 jaar van vader op zoon draaiende gehouden, totdat de dieselmotor het overnam. Maar ook in België en Frankrijk kwam ik dit beroep tegen bij de naamdragers Fauw/Fau

Families

Op de volgende pagina’s vindt U van deze familie een beknopt overzicht. Verder zijn vermeld de families, waarmee een familie-relatie bestaat.
Wie ik ben?  Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Aad de Fouw, geboren 1933 te Middelburg. Getrouwd met Gusta de Kok, geboren 1935 te Culemborg. Wij wonen in een van de oudste steden van Nederland, -Dordrecht-.

Ik ben mij er van bewust, dat de gegevens, die ik in deze pagina’s aan U laat zien, niet volledig zijn en mogelijk zelfs fouten kunnen bevatten. Daarom blijf ik geinterresseerd in per e-mail of per post toegezonden aanvullende gegevens. Helaas moet ik constateren, dat op internet gegevens met mijn familienaam staan die niet juist zijn of gebaseerd op aannames. Controle blijft dus altijd nodig in de originele stukken. Veel dank ben ik verschuldigd aan degenen, die mij reeds gegevens zonden.

Voor Uw reacties zeg ik U bij voorbaat dank.

Aad de Fouw

februari 2018

* De foto’s komen van Wikimedia, categorie Faux de Verzy.