De Fau, Fou, Fouw, een molenaarsfamilie

Zoals in mijn inleiding werd aangegeven, zijn alle naamdragers de Fouw afstammelingen van Gillis Willemse de Fau.
Behalve de wijzigingen van Fau naar Fou en Fouw ben ik geen echte wijzigingen tegengekomen. Alleen de vermelding “de Touw” is een regelmatige verschrijving tot op heden. Door mijn vrouw verzameld hebben we inmiddels wel een overzicht van verbastering van mijn naam in de laatste 50 jaar. We zjn dan ook regelmatig gebruiker van het spelling alfabet om een foute schrijfwijze te voorkomen.

Werd de familie eerst voornamelijk gevonden in Zeeland, nu zijn ze over Nederland verspreid. Oorzaak was gebrek aan werk in eigen omgeving, omdat de vaak grote gezinnen niet allemaal mogelijkheden hadden op eigen boerderij of in ander bedrijf, zoals een molen.
Zonen moesten dus ergens anders werk zoeken en daardoor kwamen ze terecht in:

  • Den Haag -trambestuurder
  • Zuiderzeewerken -inpolderen en nieuwe boerderijen
  • Limburg -mijnen
  • Eindhoven -Philips
  • Noord Holland -o.a. graven NoordHollandskanaal

Ook gebrek aan studiemogelijkheden was een reden en na de studie ging men meestal niet terug.
Een aparte reden was de emigratie naar Noord Amerika, hier speelde ook de religie een rol naast de wens voor verbetering van de eigen situatie. In de parenteel van de stamvader Gillis zijn ook de familieleden in Noord Amerika opgenomen .

Deze migratie heeft wel tot gevolg gehad dat men de familie vindt in een groot deel van het land.

Verspreidingsgebied De Fouw door Nederland

Parenteel:
Parenteel van Gilles Willemse de Fau.

Voor een reactie klik hier

 

Datum: 20-12-2014 16:49:30.
Opgesteld met GensDataPro