Contact

Ik ben mij er van bewust, dat de gegevens, die ik in deze pagina’s aan U laat zien, niet volledig zijn en mogelijk zelfs fouten kunnen bevatten. Daarom blijf ik geinterresseerd in per e-mail of per post toegezonden aanvullende gegevens. Helaas moet ik constateren, dat op internet gegevens met mijn familienaam staan die niet juist zijn of gebaseerd op aannames. Controle blijft dus altijd nodig in de originele stukken.

Veel dank ben ik verschuldigd aan degenen, die mij reeds gegevens zonden.
Voor Uw reacties zeg ik U bij voorbaat dank.