GENEALOGIE DE FOUW


INLEIDING

 Gedurende meer dan vijftig jaar doe ik onderzoek naar mijn voorouders. Grotendeels vond dit onderzoek plaats in archieven, maar ook de hulp van derden speelde hierbij een rol.

Daarnaast hebben ook de nu levende naamgenoten mijn interesse.
Een enquête in 1994 aan de hand van de vermelding in het Nederlandse telefoonboek gaf mij de mogelijkheid bijna alle naamdragers "de Fouw" in beeld te krijgen en ook uit de USA mocht ik gegevens ontvangen. Veel aanvullingen mocht ik door deze contacten opnemen.

Door het resultaat van de gegevens, die ik al bezat en later vond, durf ik te beweren, dat alle naamdragers "de Fouw" afstammen van één man: Gillis Willemse de Fau. Maar ook de dragers van de naam `de Fauw` in België lijken uiteindelijk tot dezelfde familie te behoren. De naam Willem de Fau vond ik daar in dezelfde tijd in Vlaanderen zoals ook in het huidige Nederland (Zeeland)

De herkomst van de naam mag zeker worden gezocht in Frankrijk. Minder zeker is echter waar. Tot voor enige tijd heb ik aangenomen, dat de oorsprong lag in Bretagne. Daar zou de naam dan oorspronkelijk moeten zijn geweest: de Faou, het voorvoegsel "de" zou duiden op bezit. Thans vind men nog plaatsen als le Faou, La Faouette en Chateauneuf de Faou en een riviertje le Faou in deze streek. De Bretonse betekenis van de naam Faou zou zijn "beuk" of een "groep beuken". In de Franse volkstaal heeft de naam de Fau ook deze betekenis.

Echter ontdekte ik ten zuiden van Orleans langs de autoweg A75 een bord, waarop stond vermeld "Le Fau du Peyre. Gezien de eerste schrijfwijze van de naam was er natuurlijk een mogelijkheid, dat de naam altijd die vorm had gehad. Ook zou er in Zuid Frankrijk een kasteel zijn geweest, dat de naam Le Fau zou hebben. Naspeuringen ter plekke en in de bibliotheek van de universiteit in Parijs door een familielid gaven hierover geen bevestiging.

Wel is opvallend, dat als beroep veelvuldig wordt genoemd "molenaar". In Zeeland, St. Maartensdijk (Tholen) is de watermolen gedurende 100 jaar van vader op zoon draaiende gehouden, totdat de dieselmotor het overnam. Maar ook in België en Frankrijk kwam ik dit beroep tegen bij de naamdragers Fauw/Fau

Op de volgende pagina's vindt U van deze familie een beknopt overzicht. Verder zijn vermeld de families, waarmee een familie-relatie bestaat.

Ik ben mij er van bewust, dat de gegevens, die ik in deze pagina's aan U laat zien, niet volledig zijn en mogelijk zelfs fouten kunnen bevatten. Daarom blijf ik geïnteresseerd in per e-mail of per post toegezonden aanvullende gegevens. Helaas moet ik constateren, dat op internet gegevens met mijn familienaam staan die niet juist zijn of gebaseerd op aannames. Controle blijft dus altijd nodig in de originele stukken. De families de Fouw en de Kok, ook op deze website, hebben door het samenvoegen door huwelijk alle twee, generaties lang, een beroep, bij de Fouw is dat molenaar, bij de Kok is dat timmerman. In de weergave van deze families is dat duidelijk zichtbaar.

Veel dank ben ik verschuldigd aan degenen, die mij reeds gegevens zonden.

Voor Uw reacties zeg ik U bij voorbaat dank.

Aad de Fouw

november 2020


A.C. de Fouw

U was de  tellerste  bezoeker.

Javastraat 33

 

3312 XE   Dordrecht - NL

Dank, dat U hier was.

tel. +31 78 61 32 903

Graag Uw reactie

home

index